.Goede Doel
Elk jaar haalt de SIB geld op voor een goed doel. Sinds het begin van dit jaar hebben we een nieuw goed doel: The Hunger Project. The Hunger Project is een mondiale, non-profit, strategische organisatie met het doel om voor een duurzaam einde te zorgen van wereldhonger.

In Afrika, Azie en Latijns Amerika streeft The Hunger Project om honger en armoede te beeindigen door mensen te helpen met het opbouwen van een bestaan waarbij zij volledig op eigen benen kunnen staan en een betere toekomst voor hun kinderen kunnen bouwen.

The Hunger Project voert deze missie uit door drie essentiële activiteiten: Lokale dorpen bij hun roots mobiliseren om zelfredzaamheid op te bouwen, vrouwen aanmoedigen om sleutelrollen bij ontwikkeling te spelen en effectieve partnerschappen te creëren met lokale overheden.